Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης επαγγελματικών κλιματιστικών συστημάτων

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση επαγγελματικών ή οικιακών συστημάτων κλιματισμού, εξασφαλίζοντας τόσο την καλή και εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων όσο και την ασφάλεια των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Η συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς – ψυκτικούς με την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού για την άρτια λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.  Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων είναι απαραίτητη διότι επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των εγκαταστάσεων με το λιγότερο κόστος, η βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα και οι σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο. Επιπλέον είναι πολύ σημαντική για την υγεία σας και τη διατήρηση των κανόνων υγιεινής στον χώρο, αφού προστατεύει από την συγκέντρωση βακτηριδίων, μικροοργανισμών και άλλων βλαπτικών παραγόντων.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή βλάβης, η OikoService μπορεί να δώσει λύσεις που αφορούν σε επιδιορθώσεις δικτύου και επισκευή των μηχανημάτων.