Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Η ανάθεση των ηλεκτρολογικών σας εγκαταστάσεων σε έναν από τους πιστοποιημένους τεχνικούς μας, θα σας εξασφαλίσουν λειτουργικότητα, ασφάλεια, ποιότητα και όμορφα αισθητικά αποτελέσματα του χώρου σας. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,θυροτηλεοράσεων, κεραίων, δορυφορικών και συστημάτων αυτοματισμού.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Εγκαταστάσεις θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων.
  • Αποκατάσταση βλαβών θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων.
  • Αλλαγή, επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων.
  • Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης.
  • Εγκατάσταση και επισκευή δορυφορικών πιάτων και κεραιών τηλεόρασης.
  • Αισθητική τοποθέτηση καλωδιώσεων και εγκατάσταση δικτύων τηλεφωνίας και ίντερνετ.
  • Έκδοση πιστοποιητικών (Υ.Δ.Ε) με λεπτομερή έλεγχο της εγκατάστασης.
  • Παντός είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών.