Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

 

Η OikoService σε συνεργασία με Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου και αναγόμωσης Πυροσβεστήρων σας παρέχουμε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με την ΚΥΑ618/2005.

Επίσης διαθέτουμε όλους τους τύπους των πυροσβεστήρων και αναλαμβάνουμε την ετήσια αναγόμωσή τους, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.