Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η OikoService εγγυάται με υπευθυνότητα, συνέπεια και διαφάνεια την παραλαβή άριστης ποιότητας πετρέλαιου θέρμανσης, παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας μας, διασφαλίζοντας έτσι την ποσότητα που επιθυμεί ο πελάτης, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 

 

Συντήρηση και ρύθμιση εγκατάστασης θέρμανσης (Λέβητας – Καυστήρας Πετρελαίου και Αερίου)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση του καυστήρα σας (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και τον καθαρισμό του λέβητα από εξειδικευμένους διπλωματούχους τεχνικούς. Οι επιλεγμένοι από την εταιρεία μας τεχνίτες καυστήρων, διαθέτουν γνώση, εμπειρία και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και σίγουρη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, χωρίς απρόβλεπτες βλάβες κατά την διάρκεια του χειμώνα, εξασφαλίζοντας μέγιστη οικονομία.

Πέραν των συντηρήσεων αναλαμβάνουμε:

  • Καθαρισμό της δεξαμενής πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Επισκευές λεβητών και καυστήρων
  • Αντικαταστάσεις λεβητών και καυστήρων
  • Νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • Μελέτες και εγκατάστασεις Φυσικού Αερίου

Μετατροπή παραδοσιακού λέβητα πετρελαίου σε αέριο

Η μετατροπή του λέβητα πετρελαίου σε φυσικό αέριο αποτελεί μια οικονομική λύση από την άποψη του κόστους εγκατάστασης, καθώς η διαδικασία γίνεται με περιορισμένη ή μηδαμινή παρέμβαση στο κτίριο και τις άλλες εγκαταστάσεις, με την αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Μια πρώτη αξιολόγηση από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας είναι χρήσιμη ώστε να διερευνηθεί η καταλληλότητα του εξοπλισμού σας και η κανονικότητα του χώρου εγκατάστασης.