Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Παντός τύπου πιστοποιητικά (Ενεργειακά, ΔΕΗ)

Η OikoService αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και έκδοση κάθε μορφής και τύπου πιστοποιητικών (Ενεργειακά, ΔΕΗ κλπ). Αξιόπιστοι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν το έργο της γραφειοκρατικής υποστήριξης του ακινήτου σας, εξασφαλίζοντας την τήρηση όλων των σχετικών νόμων και προβλέψεων για την έκδοση των πιστοποιητικών.