Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία OikoService ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα με κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση, τους καθαρισμούς κτιρίων και επαγγελματικών χώρων και την έκδοση κοινοχρήστων. Με την πάροδο του χρόνου, οι απαιτήσεις του χώρου μας οδήγησαν στη σύσταση του τμήματος ολικής διαχείρισης κτιρίων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με διαφάνεια, αξιοπιστία και συνέπεια.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Τεχνικής Κάλυψης, Ασφαλειών και Νομικής Προστασίας και ενημερωνόμαστε διαρκώς για όλες τις εξελίξεις σε θέματα νομικά και νομοθετικά, εγκυκλίους, ασφαλιστικά, επενδυτικά κλπ, ώστε να προσφέρουμε υπεύθυνα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για::

Η διαχείριση ακινήτων χρειάζεται υπευθυνότητα, εμπειρία και εμπιστοσύνη.

Και εμείς στην OikoService να είστε βέβαιοι ότι τα διαθέτουμε στο μέγιστο βαθμό!