Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Η OikoService αναλαμβάνει μονώσεις και στεγανοποιήσεις ταρατσών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και παγκοσμίως αναγνωρισμένες μεθόδους.

Η μόνωση θεωρείται απαραίτητη διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί η αποφυγή υγρασίας και εισροής υδάτων στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή λειτουργία του και τη δημιουργία ενός υγιεινού περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με υπεύθυνους και έμπειρους εργολάβους και εταιρίες μονώσεων αναλαμβάνουμε τη μόνωση ταρατσών κάθε κτιρίου, κάνοντας χρήση των πιο ποιοτικών και ανθεκτικών υλικών.

Σας προτείνουμε λύσεις, εσείς επιλέγετε και εμείς εγγυώμαστε το αποτέλεσμα, με την απαραίτητη πάντα γραπτή εγγύηση.