Τηλ. Επικοινωνίας

+30 210 82 59 769 - 70

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι περίπλοκα συστήματα που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση.

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  • Επισκευή ή αντικαταστάση υδρορροών.
  • Επισκευή ή αντικαταστάση αποχετεύσεων
  • Επισκευή και αντικαταστάση παντός είδους σωληνώσεων (αποχετεύσεων, θέρμανσης κτλ)
  • Έλεγχος υδραυλικών συστημάτων και άμεση αποκατάσταση βλαβών και διαρροών.
  • Αποφράξεις αποχετεύσεων.
  • Επισκευή θερμαντικών σωμάτων.